ראייה ממוחשבת ועיבוד תמונה - תשעז - סמסטר א - מועד א - פיתרון