ראייה ממוחשבת ועיבוד תמונה - תשעו - סמסטר קיץ - מועד א - פיתרון