בהרצאה זאת סקרנו את ההתקדמות של כל סטודנט בתזה, וכן הצגנו את נושא "איסוף מידע" וביצוע ניסויי ייתכנות.

הכרנו עבודה מחקרית של סטודנט לתואר שני בתחום של "מיפוי מבנים דרך אותות GPS", ועבודות קרובות שעוסקות בבעיות הדואליות:

http://2011.m.cccg.ca/proceedings/2011/papers/paper46.pdf

http://ieeexplore.ieee.org/document/6737254/שינוי אחרון: 14/12/2016, 23:36