שליחת הודעות למשתתפי הקורס

חדשות כלליות והודעות

דיוןנפתח על ידיקבוצהתגובותהודעה אחרונה
מועד ב + פקטורים 0 פלא אופיר
15/03/2017, 09:17
פתרון מועד א 0 פלא אופיר
27/02/2017, 16:14
שאלון מועד א 0 פלא אופיר
23/02/2017, 17:14
מבחן 0 פלא אופיר
8/02/2017, 15:49
תיקונים קלים בשקפים מספר 8 - שקף 13 הכוכבית לא היתה במקום, שקף 14 היה חסר הטלה ב malloc השני 0 פלא אופיר
5/02/2017, 16:52
שיעור חזרה 0 פלא אופיר
30/01/2017, 16:03
עדכון שקפים 0 פלא אופיר
27/01/2017, 16:06
שיעור יום ו' הנוכחי + שאלון הערכת הוראה 0 פלא אופיר
23/01/2017, 16:22
שאלות חזרה למבחן 0 פלא אופיר
12/01/2017, 17:47
הוספו שקפים בנושא Makefile design ו libraries 0 פלא אופיר
9/01/2017, 16:12
שיעורים מצולמים 0 פלא אופיר
4/01/2017, 11:11
תרגילים ומועדים 0 פלא אופיר
12/12/2016, 16:33
,התרגול היום יהיה בכיתת השיעור 0 פלא אופיר
2/12/2016, 09:48
הכנת תרגילים 0 פלא אופיר
1/12/2016, 12:50
מי שעבר השבוע כבר את השיעור מומלץ שיתחיל את תרגיל 2 0 פלא אופיר
27/11/2016, 22:40