שליחת הודעות למשתתפי הקורס

חדשות כלליות והודעות

דיוןנפתח על ידיקבוצהתגובותהודעה אחרונה
מועד אחרון לנבחנים עם אישור 0 מילשטיין יהונתן
26/10/2015, 17:00
הסבר על השגיאות 0 מילשטיין יהונתן
6/08/2015, 17:44
בחינות - מאחרים 0 מילשטיין יהונתן
2/08/2015, 13:31
סטודנטים שלא רשומים לקורס 0 מילשטיין יהונתן
21/07/2015, 14:55
כיתה לבחינה - 56.0.49 0 מילשטיין יהונתן
21/07/2015, 12:03
עדכון מועדי בחינה 0 מילשטיין יהונתן
17/07/2015, 13:19
קישור תקין לקביעת פגישה 0 מילשטיין יהונתן
13/07/2015, 13:04
קביעת בחינה פרונטלית 0 מילשטיין יהונתן
13/07/2015, 13:03
שיעור תרגול - הסבר על מטלה 4 0 מילשטיין יהונתן
26/05/2015, 19:32
תרגיל מספר 4 ואחרון 0 פלא אופיר
14/05/2015, 16:36
משקל כל תרגיל בקורס 0 פלא אופיר
7/05/2015, 14:28
תיקונים ושיפורים לחומר באתר המודל 0 פלא אופיר
5/05/2015, 12:10
עדכון לגבי הגשה מחדש 0 מילשטיין יהונתן
20/04/2015, 13:57
עבודות שאינן עוברות קימפול 0 מילשטיין יהונתן
15/04/2015, 14:04
ניתנה הארכה של שבועיים לתרגיל מספר 3 0 פלא אופיר
14/04/2015, 21:01
תרגילים + פורומים של הגשה 0 פלא אופיר
9/03/2015, 14:28