שליחת הודעות למשתתפי הקורס

חדשות כלליות והודעות

דיוןנפתח על ידיקבוצהתגובותהודעה אחרונה
מועד ב 0 פלא אופיר
22/08/2017, 21:41
מועד א 0 פלא אופיר
6/08/2017, 18:12
בשאלה 4 במבחן לדוגמא היו חסרים סוגריים מסולסלים. הם הוספו. 0 פלא אופיר
18/07/2017, 12:03
הוספת הערה למבחן לדוגמא 0 פלא אופיר
13/07/2017, 08:51
ערן קאופמן יתן תרגול חזרה אחרי השיעור חזרה (13:00-15:00) בחדר מספר 21.1.41 0 פלא אופיר
6/07/2017, 15:19
תיקון קטו לשאלות לדוגמ': היה חסר return 0 ב main של שאלות 4,6 0 פלא אופיר
6/07/2017, 13:39
שאלות לדוגמא + הוראות בחינה (שיהיו גם בבחינה האמיתית) פורסמו באתר 0 פלא אופיר
6/07/2017, 13:23
מיקום שיעור החזרה - חדר 20.2.07 0 פלא אופיר
29/06/2017, 16:06
שיעור חזרה 0 פלא אופיר
23/06/2017, 10:54
דחיית השיעור בשבוע הבא 0 פלא אופיר
23/06/2017, 10:39
עדכון שקפים 0 פלא אופיר
20/06/2017, 09:01
עדכון שקפים וקוד באתר 0 פלא אופיר
5/06/2017, 18:59
השיעור היום ב 9:00 יתקיים כרגיל בכיתה המצולמת 07.2.04 0 פלא אופיר
9/05/2017, 08:52
תרגיל 2 0 פלא אופיר
26/04/2017, 09:04
עדכון תרגיל 2 0 פלא אופיר
31/03/2017, 11:06
עדכון למצגות וקוד חדש באתר 0 פלא אופיר
24/03/2017, 14:31
תרגול היום יקוצר ל 13:15-14:00 בשל ההפסקה הפעילה 0 פלא אופיר
21/03/2017, 11:00
רישום ל classboost 0 פלא אופיר
19/03/2017, 15:53
מצגות ותרגילי בית מעודכנים 0 פלא אופיר
19/03/2017, 12:43