שליחת הודעות למשתתפי הקורס

תרגול היום יקוצר ל 13:15-14:00 בשל ההפסקה הפעילה

 
תמונה של פלא אופיר
תרגול היום יקוצר ל 13:15-14:00 בשל ההפסקה הפעילה
על ידי פלא אופיר בתאריך 21/03/2017, 11:00
 

תרגול היום יקוצר ל 13:15-14:00 בשל ההפסקה הפעילה