פורום תרגיל 5

בנאי מעתיק

 

תמונה של טולידאנו אוראל
בנאי מעתיק
על ידי טולידאנו אוראל בתאריך 26/12/2015, 19:08
 

"• בנאי העתקה (copy constructor) המקבל מטריצה אחרת (אין לממש, יש לבנות את המחלקה כך שה default הוא טוב מספיק)."

• אופרטור השמה (אין לממש, יש לבנות את המחלקה כך שה default הוא טוב מספיק).

שאלה 1)מה זאת אומרת לא צריך לממש בנאי העתקה?איך הוא יעתיק אותו אם לא אעביר אליו איבר איבר באמצעות לולאה?
שאלה 2)אופרטור השמה-גם פה,אני חייב לבנות אותו איך הוא יידע לבד לעשות השמה של שני מטריצות?

תמונה של פלא אופיר
תשובה ל: בנאי מעתיק
על ידי פלא אופיר בתאריך 27/12/2015, 21:09
 

As we learned in class, the default copy constructor performs full member-wise copy of the object's  non-static members (fields),  using their copy constructors if they are objects or by copying their memory content otherwise.

similar thing happens with the default assignment operator