שליחת הודעות למשתתפי הקורס

ציונים מעודכנים של תרגילים 1,2 וציונים של תרגיל 3 פורסמו באתר. שימו לב שהגשות באיחור גוררות גם איחור (לא דווקא פרופורציונאלי) בבדיקה

 
תמונה של פלא אופיר
ציונים מעודכנים של תרגילים 1,2 וציונים של תרגיל 3 פורסמו באתר. שימו לב שהגשות באיחור גוררות גם איחור (לא דווקא פרופורציונאלי) בבדיקה
על ידי פלא אופיר בתאריך 14/12/2015, 07:45
 

ציונים מעודכנים של תרגילים 1,2 וציונים של תרגיל 3 פורסמו באתר. שימו לב שהגשות באיחור גוררות גם איחור (לא דווקא פרופורציונאלי) בבדיקה