פורום תרגיל 2

מטלה 2 ....שאלה

 

Picture of פלא אופיר
תשובה ל: מטלה 2 ....שאלה
by פלא אופיר - Tuesday, 10 November 2015, 12:47 PM
 

זיכרון דינמי הוא זיכרון שמוקצה על ה dynamic heap (ע"י malloc או פונקציות אחרות מהמשפחה שלה) או מערכי vla (ה Makefile שנתנו לא ייתן לקוד שמשתמש ב vla להתקמפל).

מותר להשתמש כמובן בזיכרון סטטי (גודלו ידוע בזמן קומפילציה והזיכרון מוקצה על המחסנית).