שיעורים מצולמים - מבוא לתכנות ++ C להנדסת חשמל - ד"ר אופיר פלא (קורס תכנות ראשון להנדסת חשמל, לא מקיף כמובן את החומר שנלמד בקורס)

1. מבוא