הדפסת פרק זההדפסת פרק זה

שיעורים מצולמים - מבוא לתכנות ++ C להנדסת חשמל - ד"ר אופיר פלא (קורס תכנות ראשון להנדסת חשמל, לא מקיף כמובן את החומר שנלמד בקורס)

4. פונקציות + דרכים לבדיקת תקינות קוד