מטלה 1 - הגדרת בעיית מחקר

במטלה זאת נתנסה בניסוח בעיית מחקר באנגלית, ובכתיבה מדעית ב latex,

כללית, על כל אחד מכם לנסח בעיית מחקר רלוונטית לכם ולכתוב אותה ב latex - לקמפל ולהגיש את ה pdf.

בפירוט: כתבו את שמכם ואת כותרת הבעיה, נסחו תקציר קצר עם הבעיה, ולאחר מכן הגדירו את המוטיבציה, ציינו עבודות קודמות רלוונטיות, ולבסוף נסחו מספר גרסאות רלוונטיות לבעיה שלכם.