הגשת תרגיל 2 (ללא ציון לשם code review). מי שמעוניין בעילום שם נא לא לתת שמות מזהים בקבצים ובשמותיהם.